"Wiedza nie opiera się wyłącznie na prawdzie, także na błędach."


- Carl Gustav Jung -
 

Diagnoza

Służy głębszemu poznaniu możliwości rozwojowych, zachowań oraz specyfiki trudności w funkcjonowaniu. Jej celem jest opis problematyki, znalezienie jej przyczyn oraz określenie stopnia udziału mechanizmów psychologicznych, organicznych lub środowiskowych w powstawaniu tych zaburzeń. Diagnoza może dotyczyć całości funkcjonowania psychicznego klienta, np. inteligencja lub jednego z elementów, np. samoocena, system wartości, dominujące potrzeby.
Diagnozy dokonujemy za pomocą profesjonalnych narzędzi psychologicznych.