"Wiedza nie opiera się wyłącznie na prawdzie, także na błędach."


- Carl Gustav Jung -
 

Konsultacje

Konsultacje i doradztwo

Forma pomocy ograniczająca się do kilku spotkań. Polega na rozmowie z klientem i rozpoznaniu oraz omówieniu głównych obszarów problemu. Może, ale nie musi być wstępem do terapii.