"Pamięć i świadomość, bez względu na to, jak niewygodne i bolesne, stanowią przecież początek każdej przemiany."


- Wojciech Eichelberger -
 

Marta Słupska-Pawlik

Jestem pedagogiem i logopedą. Profesję logopedy wymarzyłam sobie w maturalnej klasie V LO w Gliwicach. Specjalność Pedagogika Zdrowia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach wydawała się najlepiej przygotowującą do tego drogą. Studia magisterskie w tej dziedzinie zrealizowałam w ciągu czterech lat. Nieprzerwanie pogłębiam wiedzę w zakresie pedagogiki, psychologii, a przede wszystkim logopedii, uczestnicząc w kursach, szkoleniach i warsztatach (np. "Elementy integracji sensorycznej w terapii logopedycznej", "Kompetencje kluczowe - jak je rozwijać", "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w grupie przedszkolnej", "Dokumentowanie pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi", "Metody aktywizujące w procesie nauczania"). Obecnie zagłębiam się w dziedzinę neurologopedii w ramach studiów podyplomowych na Uniwersytecie Śląskim.

Pierwsze doświadczenia w pracy z dziećmi z zaburzeniami mowy zdobywałam w czasie praktyk w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie i NZOZ Sanvita oraz szkole z oddziałami integracyjnymi, przedszkolach i poradniach w Krakowie, gdzie ukończyłam studia logopedyczne.

Zajmuję się diagnozą i terapią logopedyczną. Łączę metody, stosuję różne techniki w zależności od potrzeb, staram się wykorzystywać atrakcyjne narzędzia. Działam w oparciu o zasady: systematyczności, stopniowania trudności, aktywności i świadomego udziału dziecka, a przede wszystkim życzliwej pomocy i pozytywnej atmosfery.