"Wiedza nie opiera się wyłącznie na prawdzie, także na błędach."


- Carl Gustav Jung -
 

Oferta dla firm

Proponujemy Państwu warsztaty z zakresu umiejętności psychospołecznych, jak również podnoszenia poziomu wiedzy, i kompetencji pracowników w zakresie takich tematach jak:

  • Radzenie sobie z stresem
  • Skuteczna komunikacja interpersonalna
  • Asertywne zarządzanie sobą
  • Motywacja
  • Zarządzanie czasem
  • Przełamywanie stereotypów i uprzedzeń w miejscu pracy i poza nim
  • Autoprezentacja
  • Radzenie sobie z konfliktami w miejscu pracy
  • Pozytywne nastawienie do pracy w biznesie
  • Integracja grupy