"Wiedza nie opiera się wyłącznie na prawdzie, także na błędach."


- Carl Gustav Jung -
 

Szkolenia Rad Pedagogicznych

W ramach szkoleń dla nauczycieli oferujemy różnego rodzaju warsztaty oraz szkolenia.
 • Radzenie sobie ze stresem w pracy nauczyciela – jak dbać o siebie, żeby nie zwariować
 • Profilaktyka wypalenia zawodowego – w poszukiwaniu motywacji
 • Asertywnym być i spokojniej żyć
 • Choreoterapia – coś dla ducha i ciała – warsztaty tańca
 • Skuteczna komunikacja interpersonalna w miejscu pracy – jak wspólnie budować przyjemną atmosferę
 • Pozytywne nastawienie a satysfakcja zawodowa w pracy szkolnej
 • Budowanie autorytetu w pracy z uczniem
 • Rola autoprezentacji w pracy z grupą
 • Bajka i metafora w pracy z dziećmi
 • Arteterapia jako kreatywna i otwarta droga pracy z uczniem
 • Psychoedukacja seksualna dzieci i młodzieży
 • Gry i zabawy integracyjne
 • Metody pracy z rodzicami
 • Atrakcyjna wywiadówka – jak zbliżyć rodzica do szkoły?
 • Podejście skoncentrowane na rozwiązaniu – nawiązywanie pozytywnej relacji z uczniem trudnym
 • Praca i nauka z uczniem nadpobudliwym
  • Autyzm i zaburzenia pokrewne
  • Zespół Aspergera - inny świat
 • Myśli samobójcze i samookaleczenia – wsparcie dziecka i rodziny
 • Uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym
 • Uczeń niepełnosprawny w środowisku szkolnym