"Wiedza nie opiera się wyłącznie na prawdzie, także na błędach."


- Carl Gustav Jung -
 

Psychoterapia

Psychoterapia jest formą specjalistycznej pomocy, na którą umawiamy się z klientem. Może być krótko- lub długoterminowa, a czas trwania i ilość spotkań zależą od rodzaju problemu i oczekiwań pacjenta.

Przy pomocy psychoterapeuty klient stara się rozwiązać swoje problemy oraz sprostać ważnym dla siebie wyzwaniom życiowym. Dzięki wspólnej pracy osoba szukająca pomocy ma możliwość przyjrzenia się trudnościom z innej perspektywy i nadać im nowe znaczenie.

Psychoterapeuta pomaga uwolnić wewnętrzne zasoby pacjenta ułatwiające radzenie sobie w sytuacji trudnej oraz towarzyszy mu w przeżywaniu i doświadczaniu zmian. Dotyczyć mogą one osobistego rozwoju i pogłębienia wiedzy o sobie, jak również budowania satysfakcjonujących relacji rodzinnych, partnerskich i zawodowych.

Nasza oferta zawiera psychoterapię osób dorosłych (również par), dzieci, młodzieży oraz całych rodzin.