"Wiedza nie opiera się wyłącznie na prawdzie, także na błędach"


- Carl Gustav Jung -
 

Twórcza Pracownia Empatii

W związku z pracą w charakterze trenerki rozwoju psychospołecznego, nieustannie tworzę oraz realizuję autorskie scenariusze warsztatów dostosowane do aktualnych potrzeb moich klientów.

Brałam również udział w wielu twórczych działaniach takich projektów jak:
  • Mądra głowa skarbem Knurowa - warsztaty z zakresu podnoszenia efektywności nauki dla młodzieży gimnazjalnej z trudnościami w przyswajaniu wiedzy
  • Na Kryzys Światowy - Szok Zawodowy - warsztaty z zakresu psychologii przedsiębiorczości dla gimnazjalistów
  • Koleżanko i Kolego - nauczymy Was wszystkiego! - zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym
  • Kompetentny pracownik - cykl warsztatów z zakresu kompetencji społecznych takich jak: skuteczna komunikacja, asertywność w miejscu pracy, kreatywność zawodowa, motywacja do działania, zarządzanie sobą w czasie, godzenie ról społecznych i zawodowych, równość szans w miejscu pracy
  • Kompetencje dla Bytomian - warsztaty z zakresu poszerzania umiejętności psychospołecznych takich jak: komunikacja interpersonalna, asertywność, kreatywność, motywacja, zarządzanie czasem, godzenie ról społecznych i zawodowych, równość szans.
  • Bernardo Bellotto - z przeszłością w przyszłość - program edukacyjny Zamku Królewskiego w Warszawie; warsztaty psychoedukacyjne z elementami arteterapii dla dzieci i młodzieży